Bộ điều khiển Clo online để theo dõi tích cực để đảm bảo có đủ clo để khử trùng, cũng như để kiểm soát các tác động bất lợi như vị, mùi, và các phản ứng tiềm ẩn với chất hữu cơ để tạo thành các sản phẩm phụ khử trùng có hại. Clo là một chất oxy hóa mạnh, phá hủy hầu hết các chất ô nhiễm hữu cơ và vi khuẩn và có thể kết hợp với các hợp chất chứa nitơ, tạo thành cloramin. Khi định lượng clo để khử trùng, chỉ một phần clo được định lượng vẫn còn hoạt động để thực sự tiếp tục quá trình khử trùng.

Không có sản phẩm xem gần đây
Contact Me on Zalo
0329.203.196